ILDSTEDET
ISODOR
HOVEDSIDE

VELKOMMEN TIL SMOKI

Smoki anlægget er beregnet udelukkende som sodreducerende anlæg ved røg. Det fungerer som filter for røg fra træovne anvendt fx i pizzarier, restauranter og cafeer etc.
 
Smoki anlægget giver en effektiv, naturlig filtrering, der hindrer luftforurening, når det forbindes med skorsten fra træovne.
 
I den forbindelse er Smoki-udstyret designet og fremstillet af omhyggeligt udvalgte materialer, der sikrer en lang levetid.
 
Smoki anlægget bruger vand som naturligt filter, enhver anden benyttelse ud over det er strengt forbudt.
 
Sodreduceringen opnås ved at lade røgen passere igennem et vandspejl, der drives af en sprøjteenhed inden i Smoki-anlægget. Dette reducerer indholdet af sodpartikler i røgen, renser den for affaldsstoffer og afkøler den.
 
Anlægget består af en elektrisk udsugningsmotor tilkoblet en ventilator i "sneglen". Disse elementer er tilkoblet skorstenen. Røgen ledes ind i en cylinder i anlægget, hvor ni koniske dyser er installeret. Disse sprøjter vandet, som filtrer røgen, mens den passerer, således at de fltrerede partikler falder ned i en genbrugstank og skylles ud med afløbsvand. Overskudsdamp sendes renset og afkølet ud i Atmosfæren.
 
Filtreringsprocessen reducerer sodniveauet med ca. 60-70% på røgens farve og 40-50% på lugten.
 
Den elektriske starter består a en automatisk tilslutning (max. 10 amp) placeret nær ved ovnen eller på elpanelet. Anlægget er ligeledes udstyret med en strømafbryder (on/off) og en max. niveauindikator placeret i en elektrisk kasse med transparent luge.
 
Hele anlæggets beskyttelsesrum og sikkerhed samt elektriske dele stemmer overens med gældende standarder.